Three Daughters of Eve

Peri, a married, wealthy, beautiful Turkish woman, is on her way to a dinner party at a seaside mansion in Istanbul when a beggar snatches her handbag As she wrestles to get it back, a photograph falls to the ground an old Polaroid of three young women and their university professor A relic from

Kırmızı Saçlı Kadın

lk a k deneyimi b t n bir hayat belirler mi n nYoksa kaderimizi izen yaln zca tarihin ve efsanelerin g c m d r n nOrhan Pamuk, Yap Kredi Yay nlar ndan kan yeni roman K rm z Sa l Kad n da bizi otuz y l nce stanbul yak nlar ndaki bir kasabada liseli bir gencin ya ad sars c bir a k hik

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Daha anlaml ya amak i in lber Ortayl dan tavsiyeler n n Cesur olun Kendinizi rahat hissetti iniz alan n d nda pencereler a n Farkl d nyalarla ancak b yle tan rs n z Ben hep yerimde dursayd m, d nyam de i tirecek insanlar aramasayd m, bug n tan d n z ben olmazd m Bir insan n bitti i a

Without a Country

From the international bestselling author of Last Train to Istanbul comes a novel based on true events that explores the depths of pride, devotion, and persistence as four generations of a family struggle to forge their destinies n nAs Hitler s reign of terror begins to loom large over Germany, Gerha

I Will Never See the World Again

n The destiny I put down in my novel has become mine I am now under arrest like the hero I created years ago I await the decision that will determine my future, just as he awaited his I am unaware of my destiny, which has perhaps already been decided, just as he was unaware of his I suffer the

Kuşlar Yasına Gider

P r l p r l yan T rk esiyle Hasan Ali Topta , nKu lar Yas na Gider de romanc l na yeni bir boyut kat yor anlatm yor, s ylemiyor nefeslendiriyor n nKadir inas otlar n n m r lt s n , of dememenin ilmini, neldeyken k ymetini bilmenin erdemini, m rden giden ng nlerin sabr n okuduk a zihnimiz, g

Aşkımız Eski Bir Roman

stanbul da bir kanun adam , sokaklarda bir su bilgesi Ba komser Nevzat, karma k cinayetleri zerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor n nEdebiyat bazen ok tehlikeli olabilir Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha bir ok kad n roman kahraman Bu muhte em kad nlar

Camdaki Kız

K kken ekilen ac lar n ate i kolay s nm yor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayat m z boyunca st m zde ta yoruz n nA k yak yor nAyr l k kavuruyor nAldat lmaksa hep ok ac t yor n nBize ocukluk ac lar n tekrar ya atacak ki ileri g z nden tan r, ba kas na de il, ona k oluruz Hayat onu kendi el

Beni Kör Kuyularda

Beni K r Kuyularda b t n m mk nlerin k y s ndan, tam da oradan konu uyor nsanlardaki seyir merak , bu merak n do urdu u ac mas zl k, habire d nen karanl k bir ark, ark n tt insanlar, yar m kalm sevdalar ve par alanm hikayeler n nBeri yandan, roman boyunca iki soru pe imizi b rakm yor H

Elia İle Yolculuk

D nyaca nl sinema ustas ve yazar Elia Kazan, kendini bir Amerikal ya da Yunan gibi de il, bir Anadolulu gibi hissederdi Pek ok oyuncuyu da birlikte al maya Anadolu g l dedi i yetenekle ikna ederdi n nBu yetenek onu, hayat boyunca ta yaca i birlik i etiketinden kurtaramad McCarthy

Muhtelif Evhamlar Kitabı

Ne diyeyim, huzur tuhaf ey arkada , ancak kaybedecek bir eyin kalmad nda gelip seni buluyor n n m r klim Demir, kalbini yaln zl kla terbiye eden insanlar , birbirini skalayan hayatlar , eskidik e g zelle en, g zelle tik e insan dibe eken an lar koyuyor n m ze s ba lam sokaklar , nafta

Pia Mater

P A MATER, bir roman ancak bildi imiz romanlardan ok farkl Yazar n tan mlamas ile o bir N ro Roman Bir sinirbilimci olan Serkan Karaismailo lu daha nce yay mlanm olan Kad n Beyni Erkek Beyni ve Beyinde Ararken Ba rsakta Buldum adl kitaplar ndan sonra ilk defa bir roman denemesiyle okuyucun

Kürk Mantolu Madonna

Her g n, daima leden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bak yormu gibi a r a r, fakat b y k bir sab rs zl kla as l hedefine varmak isteyen ad mlar m zorla zapt ederek geziniyor, rastgele g z me arpm gibi n nde durdu um K rk Mantolu Madonna y seyre dal yor, ta kap lar kapan nca

My Name Is Red

At once a fiendishly devious mystery, a beguiling love story, and a brilliant symposium on the power of art, My Name Is Red is a transporting tale set amid the splendor and religious intrigue of sixteenth century Istanbul, from one of the most prominent contemporary Turkish writers n nThe Sultan has